آينه در جواب من باز سكوت مي كند

 

آينه در جواب من باز سكوت مي كند

اين شفق است يا فلق ؟ مغرب و مشرقم بگو

من به كجا رسيده ام ؟ جان دقايقم بگو

آيينه در جواب من باز سكوت مي كند

باز مرا چه مي شود ؟ اي تو حقايقم بگو

جان همه شوق گشته ام طعنه ي ناشنيده را

در همه حال خوب من با تو موافقم بگو

پاك كن از حافظه ات شور غزلهاي مرا

شاعر مرده ام بخووان گور علايقم بگو

با من كور و كر ولي واژه به تصوير مكش

منظره هاي عقل را با من سابقم بگو

من كه هر آنچه داشتيم اول ره گذاشتم

حال براي چون تويي اگر كه لايقم بگو

يا به زوال مي روم يا به كمال مي رسم

يكسره كن كار مرا بگو كه عاشقم بگو

 

/ 0 نظر / 2 بازدید