با سلام
تابستان خوبی داشتم و فکر کنم شما هم داشتين.ديگه خوابيدن تا ساعت ۱۲ تمام شد و ساعت ۷ بايد بريم مدرسه.خوشحال هستم که مدرسه داره باز ميشه.چون از بيکاری در ميايم.
البته ای تابستان را بيکار هم نبودم.ولی باز هم استفاده خوبی نکرديم. خوب ديگه سرتون را درد نيارم.اين مدت هم که نبودم کامپوتر خراب شده بود ولی ديگه در خدمت شما هستم

/ 0 نظر / 3 بازدید